Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní prohlášení:
1/ Dodavatel prohlašuje, že v den vyřízení této objednávky splňuje veškeré právní předpoklady pro podnikání na území České republiky a dále prohlašuje, že je řádným plátcem DPH.
 
II. Zboží, ceny a objednání zboží:
  1/ Objednávat lze:
- Prosrřednictvím internetového obchodu (dále jen e-shopu)
- Elektronickou poštou :  info@pro-job.cz
- Telefonicky na : +420777030530
- Osobně na adrese : BYGG Moravia, s.r.o. ,Polešovice 308 , 687 37 (areál ZEAS)

  2/ Náklady na dopravu hradí dodavatel, pokud hodnota objednávky překročí 1.999 Kč včetně DPH, u obchodníků musí být překročena částka 5.000 Kč včetně DPH. Dodavatel dopravu zajišťuje expresní zásilkovou službou „Obchodní balík" České pošty. 
  3/ Dodací náklady 120,- Kč při objednávce do 3.000,- Kč včetně DPH hradí objednatel. U obchodníků do 5.000 Kč vč. DPH. Částka za dodání při objednávce do 3.000,- Kč (5.000,- obchodník) včetně DPH bude objednateli fakturována společně se zbožím jedním daňovým dokladem.
 
III. Dodací podmínky, práva a povinnosti smluvních stran:
1/ Zboží vám bude doručeno do 14 pracovních dnů na dobírku.
 
2/ Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce jako adresa dodání.
 
3/ Dodavatel je povinen vystavit k prodávanému zboží řádný daňový doklad, který je nedílnou součástí dodávky.
 
4/ Nakupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celou cenu za objednané zboží a případné další poplatky (poštovné, dobírka) uvedené v závazné objednávce. Pokud tak neučiní, má prodávající právo vymáhat po nakupujícím zaplacení vzniklých nákladů dle platného zákona.  
5/ Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na bankovní účet, příp. adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za bankovní operace spojené s platbou zpět na účet objednavatele, příp. poštovné a balné.
6/ Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na objednatele až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.
 
  7/ Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Toto zboží nesmí jevit známky používání, musí být v neporušených originálních obalech s veškerým příslušenstvím. Musí být nepoškozené, v opačném případě nakupující ztrácí nárok na vrácení tohoto zboží. Pokud nakupující splní výše uvedené podmínky, vzniká mu nárok na vrácení peněz. V tomto případě odešlete zboží zpět na následující adresu: BYGG Moravia,s.r.o. Polešovice 308, 687 37 Polešovice. Kupní cena vám bude vrácena poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet. 
 
8/ Nezasílejte nám prosím zboží zpět na dobírku. Zásilka na dobírku nemůže být přijata.
 
IV. Závěrečné ustanovení:
1/ Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku ČR.
2/ Prodejce si vyhrazuje právo na změnu tohoto nákupního řádu.